Keď som firma, tak zmluvu mám uzatvorenú s Freelancerom alebo IT Sharks?

Spoločnosť, ktorá si prenajíma IT špecialistu má uzatvorenú rámcovú zmluvu s IT Sharks, t.z. že ak si prenajmete viacero špecialistov, tak vystavujete iba jednu faktúru a rámcovú zmluvu máte uzatvorenú iba s IT Sharks.